crealineshop.nl

Certificatul fiscal de la vânzător, în cazul în care Contractul de vânzare și transfer (modelul 2016-ITL-054) nu conține ștampila autorității fiscale pentru locul de reședință al vânzătorului (în coloana B); Certificat fiscal de la partea care transferă contractul de închiriere în cazul în care contractul de închiriere este transferat unui alt utilizator. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice pentru impozite, taxe locale și alte venituri care se plătesc la bugetul local 2020-12-02T00:06:00+02:00 16 cereri depuse online în ultima săptămână Certificat fiscal. Cont IBAN: RO07 TREZ 216 21 360206 XXXXX - Taxa specială pentru dezvoltarea turismului în municipiul Cluj-Napoca (173) 490.005 - cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele juridice cu privire la impozitele, taxele locale și alte venituri care se fac venit la bugetul local 490.006 - CERERE DE ÎNREGISTRARE în platforma ghiseul.ro pentru ÎNTREPRINDERII JURIDICE Persoana responsabilă cu protecția datelor din cadrul Primăriei Cluj-Napoca poate fi contactată la adresa [email protected] În conformitate cu Decretul nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita Primăriei Cluj-Napoca, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la ... Pentru a vă autentifica, introduceți în câmpurile ID și PASSWORD datele pe care le-ați primit de la - Primaria Municipiului Cluj Napoca - Direcția de Taxe și Impozite Locale -. Dacă nu aveți aceste informații, urmați pașii descriși în * Ghidul utilizatorului*. PDF. DOC. ITL015- Declarație fiscală/Declarație de impunere pentru determinarea impozitului pentru scopuri publicitare și promoționale. 2016. PDF. DOC. ITL012- Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru impozite, taxe locale și alte încasări la bugetul local - persoane juridice. 2016. ITL012- Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local - persoane juridice. 2016 Primăria Municipiului Cluj-Napoca are obligația de a administra într-un mediu securizat și numai în scopurile specificate datele cu caracter personal furnizate de către persoanele care vor ... eliberarea certificatului fiscal pentru persoanele fizice . Documente necesare: cerere standard Cererea trebuie să conțină toate informațiile solicitate în formular. (În cazul persoanelor fizice autorizate, de exemplu, trebuie completate atât codul numeric personal, cât și codul de înregistrare fiscală). Schița documentelor: Certificat de atestare fiscală în 2021. 28-Feb-2018. 259518. Ordinul nr. 3008/2019 de modificare a procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 945 din 26 noiembrie 2019. Dispozițiile regulamentului intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial ... Feb 15, 2019 - Certificatul de atestare fiscală: ce este și cum se eliberează Certificatul de atestare fiscală este un document care certifică faptul că contribuabilul și-a îndeplinit obligațiile de plată (impozite, taxe, contribuții) și se eliberează la cerere, în termen de câteva zile lucrătoare, de către autoritatea fiscală competentă. Mar 04, 2021 - Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale și alte venituri locale; Certificatul de atestare fiscală se execută în două exemplare originale, din care unul se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează la organul fiscal central care l-a emis și se arhivează în... Jan 08, 2021 - Clujenii au timp până la sfârșitul lunii martie 2021 să își plătească integral impozitul pentru a beneficia de o bonificație de 10%. Prin urmare, Primăria Cluj-Napoca recomandă cetățenilor să nu se grăbească inutil la casele de marcat ale instituției și să profite de opțiunile online disponibile. Plata impozitelor și emiterea certificatelor Acte necesare pentru persoanele fizice Lista străzilor atribuite la sediul din strada Mihailo Cogălniceanu nr. 8 - Înregistrare persoane fizice 1 Lista străzilor Descarcă Lista străzilor atribuite la birourile din UN nr. 3-5 - Înregistrare persoane fizice 2 Lista străzilor Descarcă DECLARAȚIE DE CONSTRUIRE Document de proprietate (contract de vânzare / act de donație / certificat de ...

Certificat fiscal online club nopoca

meteo.ido.ro sibiu

pista de bob din sinai

Concurs la Curtea de Apel Cluj-Napoca

desperado folk concert live în Timișoara @ capcana, Timișoara, 16 februarie

marquises krajova

program maxi sinai campina taxi

fotoreflex alba iulia

pensiuni sinai centru

Tribunalul Iași - Secția civilă

tulcha sinai


Bing Google